Cercetare

Tematica generală: „Elaborarea medicamentelor noi autohtone şi optimizarea  farmacoterapiei în unele afecţiuni şi stări patologice”.

Spectrul de preocupări:

1. Produse entomologice cu proprietăţi hepatoprotectoare, imunomodulatoare şi antiinflamatoare.

2.  Elaborarea produselor autohtone cu proprietăţi adsorbante.

3.  Producerea şi implementarea derivaţilor alchilizotioureici antihipotensivi.

4.  Noi uleiuri vegetale cu acţiune regeneratoare şi citoprotectoare.

5.  Compuşi cu proprietăţi antimicrobiene şi antifungice concomitente

Teze susţinute sau spre susţinere (ultimii 3 ani, 2010-2013)

 

Conducător/consultant al  tezelor de masterat, doctorat.

Titlul tezei

 

Executor
Ghicavîi Victor, dr.hab.med., profesor universitar

Consultant ştiinţific

Efectele vasopresorii ale izoturonului în complexul terapiei intensive la pacienţii în stări critice.

Teza doctor în medicină, susţinută în 2010

Gheceva Oxana
Ghicavîi Victor, dr.hab.med., profesor universitar

Conducător ştiinţific

Corecţia farmacologică a dereglărilor metabolice la bolnavi cu steatohepatită non-alcoolică”.

Teza de doctor în medicină, susţinută în 2012

David Liudmila
Ghicavîi Victor, dr.hab.med., profesor universitar

Consultant ştiinţific

Analiza şi standartizarea Benzituronului, Metiferonului şi a formelor lor farmaceutice.

Teza de doctor în ştiinţe farmaceutice, susţinută în 2012

Iurie Tihon
Ghicavîi Victor, dr.hab.med., profesor universitar

Consultant ştiinţific

Tratamentul laringitelor cronice cu Regesan (studiu clinico-experimental). Teza de doctor în medicină, finisată în 2012 Gariuc Elvira
Ghicavîi Victor, dr.hab.med., profesor universitar

Consultant ştiinţific

 „Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţională  ”

Teza de doctor habilitat,  prezentată spre susţinere în  2013

Bacinschi Nicolae