Pharmacology and clinical pharmacology

 
 

Publications

Livres

MATCOVSCHI, C., GHICAVÎI, V. ş. a. Manual de receptură. Chişinău, 2003
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., STRATU, E. Farmacologie. Chişinău: Medicina, 2008. 760 p.
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., BUMACOV, L., ş.a. Farmacologie clinică. Chişinău, 2009, 1068p.
GHICAVÎI, V. Medicamentul – beneficiu sau prejudiciu. Chişinău, 2009, 459 p.
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., GUŞUILĂ, Gh. Farmacologia. ediţ. II. Chişinău, 2010, 1000p.
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., GUŞUILĂ, Gh. Farmacologia. ediţ. III.Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, 996 p.
GHICAVÎI, V. ş. a. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice. 2002.

Instructions méthodiques 

MEDICAMENTELE – BAZA FARMACOTERAPIEI RAŢIONALE /Sub redacţia prof.univ. V. GHICAVÎI. Chişinău:Tipografia Centrală, 2013, 1428 p.

Monographies (nationales / internationales)

BACINSCHI, N. Hepatoprotectoare entomologice. Chişinău, 2012, 312 p.

Guides pratiques

GHICAVÎI, V., POGONEA, I., BACINSCHI, N., PÂNTEA, V. Optimizarea tratamentului complex al unor imunodeficienţe: Recomandare practică.Chişinău: Medicina, 2011, 23 p.
DAVID, L., GHICAVÎI, V., BUTOROV, I. Farmacoterapia steatohepatitei non-alcoolice: Recomandare metodică. Chişinău, 2010, 22 p.

Travail méthodiques et didactique 

GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., BUMACOV, L. ş. a. Indicaţii metodice la lucrările practice la farmacologie clinică. Chişinău: Medicina, 2009, 189 p.
GHICAVÎI, V., STRATU, E ş. a. Indicaţii metodice la lucrările de laborator la Farmacologie: pentru profesori. Chişinău, 2010,12 p.
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., STRATU, E., et al. Methodical indications for pharmacology laboratory works. 2-th ed. Chişinău: Medicina, 2011, 139 p.
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., BUMACOV, L. et al. Methodical indications (syllabus) for clinical pharmacology practical works. 2-th ed. Chişinău: Medicina, 2011. 154 p.
GHICAVÎI, V. Serviciul farmacologia clinică în instituţia de sănătate publică (curativă): Material didactic. Chişinău: Medicina, 2011, 101 p.