Farmacologie şi farmacologie clinică

 
 

Publicaţii

Manuale

MATCOVSCHI C., GHICAVÎI V. ş. a. Manual de receptură. Chişinău: 2003.
GHICAVÎI V., BACINSCHI N., STRATU E. Farmacologie. Chişinău: Medicina, 2008, 760 p.
GHICAVÎI V., BACINSCHI N., BUMACOV L., ş.a. Farmacologie clinică. Chişinău: 2009, 1068 p.
GHICAVÎI V. Medicamentul – beneficiu sau prejudiciu. Chişinău: 2009, 459 p.
GHICAVÎI V., BACINSCHI N., GUŞUILĂ Gh. Farmacologia. Ediţ. II. Chişinău: 2010, 1000 p.
GHICAVÎI V., BACINSCHI N., GUŞUILĂ Gh. Farmacologia. Ediţ. III. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, 996 p.
GHICAVÎI V. ş. a. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice. 2002.

Îndrumare

MEDICAMENTELE – BAZA FARMACOTERAPIEI RAŢIONALE /Sub redacţia prof.univ. V. GHICAVÎI. Chişinău:Tipografia Centrală, 2013, 1428 p.

Monografii (naţionale/internaţionale)

BACINSCHI, N. Hepatoprotectoare entomologice. Chişinău, 2012, 312 p.

Ghiduri practice

GHICAVÎI V., POGONEA I., BACINSCHI N., PÂNTEA V. Optimizarea tratamentului complex al unor imunodeficienţe: Recomandare practică. Chişinău: Medicina, 2011, 23 p.
DAVID L., GHICAVÎI V., BUTOROV I. Farmacoterapia steatohepatitei non-alcoolice: Recomandare metodică. Chişinău: 2010, 22 p.

Lucrări metodico-didactice

GHICAVÎI V., BACINSCHI N., BUMACOV L. ş. a. Indicaţii metodice la lucrările practice la farmacologie clinică. Chişinău: Medicina, 2009, 189 p.
GHICAVÎI V., STRATU E. ş. a. Indicaţii metodice la lucrările de laborator la Farmacologie: pentru profesori. Chişinău, 2010,12 p.
GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., STRATU, E., et al. Methodical indications for pharmacology laboratory works. 2-th ed. Chişinău: Medicina, 2011, 139 p.
GHICAVÎI V., BACINSCHI N., BUMACOV L. et al. Methodical indications (syllabus) for clinical pharmacology practical works. 2-th ed. Chişinău: Medicina, 2011, 154 p.
GHICAVÎI V. Serviciul farmacologia clinică în instituţia de sănătate publică (curativă): Material didactic. Chişinău: Medicina, 2011, 101 p.