Фармакология и клиническая фармакология

 
 

Публикации

Учебники

 1. Matcovschi C., Ghicavîi V. şi al. „Manual de receptură”, Chişinău, 2003
 2. Ghicavîi V., Bacinschi N., Stratu E. „Farmacologie” — (traducere D.A.Harchevici, ed.IX) CEP „Medicina” 2008. 760 p.
 3. Ghicavîi V. Medicamentul – beneficiu sau prejudiciu. Chişinău, 2009,   459 p.
 4. Ghicavîi V., Bacinschi N.,  Guşuilă Gh. Farmacologia. (ediţia III) E.E.-P ”Tipografia Centrală”, Chişinău 2012,  996 p. ISBN 978-9975-53-068-2.
 5. Ghicavîi V. şi al etc., Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice, 2002.
 6. Ghicavîi V., Bacinschi N., Bumacov L., Guşuilă Gh., Podgurschi L.   Farmacologie clinică. Chişinău,  2009, 1068p. ISBN 978-9975-9912-4-7.
 7. Ghicavîi V., Bacinschi N.,  Guşuilă Gh. Farmacologia. (ediţia II), Chişinău, 2010, 1000p. ISBN 978-9975-53-068-2.

Справочники

 1. Medicamentele- baza farmacoterapiei raţionale (sub redacţia prof.univ. V.Ghicavîi). Chişinău, 2013 „Tipografia Centrală” 2013, 1428p.ISBN 978-9975-53-174-0

Монографии (национальные/международные)

 1. Bacinschi N. Hepatoprotectoare entomologice. Chişinău. 2012. 312 p.

Методические рекомендации

 1. Ghicavîi V., Pogonea I., Bacinschi N., Pântea V., Dumbrava V-T., Ghinda S., Andrieş L., Muşet Gh. „Optimizarea tratamentului complex al unor imunodeficienţe”. Recomandare practică. Chişinău: Tipografia CEP Medicina, 2011, 23 p. ISBN 978-9975-913-65-2
 2. David L., Ghicavîi V., Butorov I. „Farmacoterapia steatohepatitei non-alcoolice”. Recomandare metodică. Chişinău 2010, 22 p.

Учебно-методические пособия

 1. Ghicavîi V., Bacinschi N., Bumacov L., Guşuila Gh., Podgurschi L „Indicaţii metodice la      lucrările practice la farmacologie clinică”,  CEP „Medicina” 2009, 189 p.
 2. Ghicavîi V., Stratu E şi al. „Indicaţii metodice” la lucrările de laborator la Farmacologie (pentru profesori), Chişinău, 2010,12 p.
 3. Ghicavîi V., Bacinschi N., Stratu E., Gavriluţa V., Pogonea I., Chiriac T., Coreţchi Ia. Methodical indications for pharmacology laboratory works (2-th edition). Chişinău. Tipografia CEP Medicina. 2011. 139p. ISBN 9975-907-70-9.
 4. Ghicavîi V., Bacinschi N., Bumacov L., Guşuila Gh., Podgurschi L Methodical indications(syllabus) forclinical pharmacology practical works(2-th edition). Chişinău. Tipografia CEP Medicina. 2011. 154 p. ISBN 9975-907-94-6..
 5. Ghicavîi V. Serviciul farmacologia clinică în instituţia de sănătate publică (curativă) – material didactic. Chişinău :Tipografia CEP Medicina, 2011, 101 p.ISBN 978-9975-913-66-9