Default Header Image

Publications

Manuals

 1. GHICAVÎI V., STRATU E., GAVRILUŢA V., POGONEA I., ŢURCAN L., CHIRIAC T., COREŢCHI I. Manual de receptură. Chişinău: Tipografia CEP Medicina, 2015, 158 p.
 2. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., STRATU E. Farmacologie. Chişinău: Medicina, 2008, 760 p.
 3. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., ş.a. Farmacologie clinică. Chişinău: 2009, 1068 p.
 4. GHICAVÎI V. Medicamentul – beneficiu sau prejudiciu. Chişinău: 2009, 459 p.
 5. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., GUŞUILĂ Gh. Farmacologia. Ediţ. II. Chişinău: 2010, 1000 p.
 6. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., GUŞUILĂ Gh. Farmacologia. Ediţ. III. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, 996 p.
 7. GHICAVÎI V. ş. a. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice. 2012.
 8. GHICAVÎI V., POGONEA I., ŢURCAN L., COREŢCHI I., GUŢU I. Tests on Pharmacology: for III-year students (faculty of medicine). Chişinău: Tipografia CEP Medicina, 2014, 236 p.
 9. GHICAVII V., PODGURSCHI L. et al. Tests on clinical pharmacology (for faculty of medicine). Chişinău: Tipografia CEP Medicina, 2014, 127 p.
 10. ГИКАВЫЙ В., БАЧИНСКИЙ Н., ГУШУИЛЭ Г. Клиническая фармакология. Тесты для самоподготовки. Кишинэу, Медицина, 2014, 160 стр.
 11. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., GUŞUILĂ G., PODGURSCHI L., ȚURCAN L. Farmacologie clinică. Ghid cazuri clinice. Chişinău: Chișinău, CEP „Medicina”, 2016, 191p.
 12. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., PODGURSCHI L., ȚURCAN L., GUŞUILĂ G., GUȚU I. Clinical cases in clinical pharmacology. Chişinău: Chișinău, CEP „Medicina”, 2016, 187 p.

Guides

 1. GHICAVÎI V., STRATU E., POGONEA I. ș.a. Îndrumar pentru lucrări de laborator la farmacologie. Chişinău: Tipografia CEP Medicina, 2016, 396 p.

Monographs (national / international)

 1. GHICAVII V., STRATU E., CORETCHI I. Farmacologia medicamentelor hipertensive. Chişinău: F.E.P. „Tipografia centrală”, 2015, 256 p.
 2. BACINSCHI, N. Hepatoprotectoare entomologice. Chişinău, 2012, 312 p.

Practical Guides

 1. GHICAVII V., POGONEA I., COREȚCHI I., PODGURSCHI L. Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive. Chișinău: FEP „Tipografia centrală”, 2017, 356 p.
 2. GHICAVII V., ȚURCAN L., COREȚCHI I., STRATU E. Cum procedăm în…? (călăuză părinților). Chișinău: FEP „Tipografia centrală”, 2017, 192 p.
 3. GHICAVÎI V., POGONEA I., BACINSCHI N., PÂNTEA V. Optimizarea tratamentului complex al unor imunodeficienţe: Recomandare practică. Chişinău: Medicina, 2011, 23 p.
 4. DAVID L., GHICAVÎI V., BUTOROV I. Farmacoterapia steatohepatitei non-alcoolice: Recomandare metodică. Chişinău: 2010, 22 p.
 5. GHICAVÎI V., STRATU E., GHICAVÎI V., POGONEA I., COREŢCHI I., SECRIERU N. Medicamentele – baza farmacoterapiei raţionale: îndrumar pentru medici. Chişinău: F.E.-P. „Tipografia centrală”, 2012, 1428 p.

Didactic Guidelines.

 1. GHICAVÎI V., BACINSCHI N., ş. a. Indicaţii metodice la lucrările practice la farmacologie clinică. Chişinău: Medicina, 2009, 189 p.
 2. GHICAVÎI V., STRATU E. ş. a. Indicaţii metodice la lucrările de laborator la Farmacologie: pentru profesori. Chişinău, 2010, 12 p.
 3. GHICAVÎI, V., BACINSCHI, N., STRATU, E., et al. Methodical indications for pharmacology laboratory works. 2-th ed. Chişinău: Medicina, 2011, 139 p.
 4. GHICAVÎI V., BACINSCHI N. et al. Methodical indications (syllabus) for clinical pharmacology practical works. 2-th ed. Chişinău: Medicina, 2011, 154 p.
 5. GHICAVÎI V. Serviciul farmacologia clinică în instituţia de sănătate publică (curativă): Material didactic. Chişinău: Medicina, 2011, 101 p.