Default Header Image

Cercetare

Tematica generală: „Elaborarea medicamentelor noi autohtone şi optimizarea  farmacoterapiei în unele afecţiuni şi stări patologice”.

Spectrul de preocupări:

1. Produse entomologice cu proprietăţi hepatoprotectoare, imunomodulatoare şi antiinflamatoare.

2.  Elaborarea produselor autohtone cu proprietăţi adsorbante.

3.  Producerea şi implementarea derivaţilor alchilizotioureici antihipotensivi.

4.  Noi uleiuri vegetale cu acţiune regeneratoare şi citoprotectoare.

5.  Compuşi cu proprietăţi antimicrobiene şi antifungice concomitente

 

IMPLEMENTAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE A STUDENȚILOR

 

Teze susţinute (2010-2015)

 

Conducător/consultant al  tezelor de masterat, doctorat.

Titlul tezei

 

Executor
Ghicavîi Victor, m.c. AȘM, dr.hab.med., profesor universitar

 

Conducător ştiinţific

Inofensivitatea și aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniului

 

Teza de doctor în științe medicale, susţinută în 2014

Corețchi Ianoș
Ghicavîi Victor, m.c. AȘM, dr.hab.med., profesor universitar

 

Conducător ştiinţific

Corecţia farmacologică a dereglărilor metabolice la bolnavi cu steatohepatită non-alcoolică

 

Teza de doctor în medicină, susţinută în 2012

David Liudmila
Ghicavîi Victor, m.c. AȘM, dr.hab.med., profesor universitar

 

Consultant ştiinţific

Analiza şi standartizarea Benzituronului, Metiferonului şi a formelor lor farmaceutice.

 

Teza de doctor în ştiinţe farmaceutice, susţinută în 2012

Iurie Tihon
Ghicavîi Victor, m.c. AȘM, dr.hab.med., profesor universitar

 

Consultant ştiinţific

Tratamentul laringitelor cronice cu Regesan (studiu clinico-experimental). Teza de doctor în medicină, finisată în 2012 Gariuc Elvira
Ghicavîi Victor, m.c. AȘM, dr.hab.med., profesor universitar

 

Consultant ştiinţific

 „Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţională  ”

 

Teza de doctor habilitat, susţinută în  2013

Bacinschi Nicolae