Default Header Image

Colaborare internaţională

  1. Catedra farmacologie clinică şi propedeutica bolilor interne a USMM „I. M. Secenov” Rusia, Om Emerit în ştiinţă a FR, Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a farmacologilor clinicieni şi farmaciştilor, academician al AMŞR, profesor universitar – V. G. Kukes.
  2. Academia Naţională de Ştiinţe medicale din Ucraina, Membru corespondent, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Om Emerit în ştiinţă şi tehnică al Ucrainei, prim prorector, şef catedră farmacologie generală şi clinică, Vice-preşedintele asociaţiei farmacologilor Ucrainei, conducătorul centrului regional de Stat de expertiză (farmacologică) al MSU din Odesa – V. I. Cresiun.
  3. Academia de Stat de Medicină din Kirgizia „I. K. Ahunbaev”, Rector, Preşedintele Comitetului farmacologic al MSRK, membru-corespondent al ANŞ a RK, Om Emerit în ştiinţă a RK, d.h.ş.m., profesor universitar – A. Z. Zurdinov.
  4. Academia de Ştiinţe Medicale, Bucureşti, Membru titular, Preşedintele comisie Naţionale de Etică pentru Studiul Clinic al Medicamentului, prof. dr. S. Dumitrescu
  5. Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, Membru-corespondent al Academiei Naţionale de Farmacie din Franţa, Prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea.
  6. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, România. Premiul C. I. Parhon al Academiei Române, Prof. dr. M. Nechifor.