Default Header Image

scurt istoric

Catedra de farmacologie a fost fondată în 1945. Primul şef a fost conferenţiarul S. Lealicov (1945–1948), pe care l-a succedat doctorul docent N. Harauzov (1948–1951). Pe parcursul anilor 1951–1952, Catedra a fost condusă de către ilustrul savant şi pedagog A. Zubcov. Ulterior, funcţia de şef de catedră este îndeplinită de: conferenţiarul M. Ter-Stepanov (1952–1958), profesorul universitar V. Cernov (1958–1961), conferenţiarul S. Lealicov (1961–1966), conferenţiarul C. Matcovschi (1966–1968), profesorul universitar E. Muhin (1968-1988).

În anul 1980, prin Ordinul rectorului nr. УП-130 din 15.12.1979, în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chișinău se înfiinţează Cursul de farmacologie clinică. În 1982, prin ordinul Ministerului Sănătății al RSSM nr. 703 din 19.10.1982, în legătură cu includerea în planurile de studii ale instituţiilor de medicină a  disciplinei Farmacologia clinică, a  fost înfiinţată Catedra de farmacologie clinică.

În octombrie 1988, Catedra de farmacologie şi Catedra de farmacologie clinică au fost comasate.

Colaboratorii Catedrei îşi desfăşoară activitatea la următoarele baze clinice: IMSP Spitalul Clinic Republican; IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1; IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”; IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii (Secţia gastroenterologie); IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină de Urgenţă (Secţia neurochirurgie nr.1); IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail” (Secţia terapie); IMSP Institutul oncologic; IMSP Institutul Neurologie şi Neurochirurgie.

Pregătirea specialiştilor farmacologi clinicieni începe în 1999, odată cu emiterea Ordinului „Cu privire la aprobarea regulamentului şi includerea specialităţii medic farmacolog-clinician”. Conform ordinului Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova nr. 493 din 22.05.2012, este implementat Serviciul de farmacologie clinică în Instituţia de Sănătate Publică (curativă) în Republica Moldova.

Obiectivele de bază ale serviciului:

 • raţionalizarea utilizării medicamentelor;
 • asigurarea raţionalităţii achiziţionării de medicamente;
 • serviciul informaţional;
 • controlul interdepartamental al calităţii farmacoterapiei, profilaxiei complicaţiilor farmacoterapeutice;
 • depistarea, combaterea şi tratarea efectelor adverse ale medicamentelor-farmacovigilenţa;
 • elaborarea directivelor reglatoare pentru ameliorarea calităţii tratamentului prin sporirea eficacităţii şi inofensivităţii utilizării preparatelor medicamentoase;
 • farmacoeconomia – analiza costului (cheltuielile) şi rezultatelor utilizării  medicamentelor, adică prevede raportul dintre cheltuielile pentru medicamente şi eficacitatea  lui;
 • farmacoepidemiologia – supravegherea contraindicaţiilor şi precauţiilor bolilor de etiologie medicamentoasă;
 • evaluările clinice ale medicamentelor noi în baza GCP.

Activitatea ştiinţifică

Tema ştiinţifică generală a Catedrei este „Elaborarea medicamentelor noi autohtone şi optimizarea farmacoterapiei în unele afecţiuni şi stări patologice”.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică sunt următoarele:

 • studiul experimental şi clinic al substanţelor medicamentoase noi cu acţiune antihipotensivă şi antihipertensivă;
 • studiul farmacologic al substanţelor adsorbante noi în diferite stări patologice şi intoxicaţii;
 • cercetarea substanţelor medicamentoase de origine vegetală şi entomologică;
 • studiul, optimizarea şi individualizarea farmacoterapiei maladiilor şi stărilor patologice;
 • studiul interacţiunii medicamentelor etc.

Catedra a elaborat şi propus pentru practica medicală următoarele preparate medicamentoase: Izoturon, Difetur, Regesan, Nucina, Medicas E, Carbosem, Olizin, Profetur, metiferon, benzituron, Entoheptin, imupurin, imuheptin, adenoprosin, Doresan, Nucosan, Dovisan, Raviten, Ravimig, Raviset.

Tel. 73-38-05; 205412;   fax. 73-38-05, e-mail: farmacologieclinica@usmf.md