contacts

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии

Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”,
str. Nicolae Testemițanu, 27,
mun. Chişinău, MD-2025,
Молдова

farmacologieclinica@usmf.md
Victor Ghicavîi, membru corespondent AȘM, profesor universitar

Blocul didactic nr. 1, Str. N. Testemiţanu, 27

Institutul Oncologic, Str. Nicolae Testemiţanu, 30

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Str. Korolenco, 2

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, Str. T.Ciorbă, 1

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii RM, Str. Puskin, 51

Spitalul Clinic Municipal nr.1, Str. Melestiu, 20

Spitalul Clinic Municipal “Arhanghel Mihail”, Str. Petru Rareş, 32; Str. Sf. Arhanghel Mihail,2

Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco”, Str. Grenoble, 149

Spitalul Clinic Militar Central, Str. V.Lupu, 32