Default Header Image

Proiecte

2007-2009 - proiectul „Produşi izotioureici vasoactivi” din cadrul Programului de Stat „Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale”

2009-2010 - proiectul „Producerea şi implementarea derivaţilor alchilizotioureici antihipotensivi” din cadrul Programului de Stat „Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale”

2015 – proiectul pentru editarea monografiilor ştiinţifice pentru anul 2015 (lucrări de valoare) „Farmacologia medicamentelor hipertensive”

2017-2018 – Proiect independent pentru tinerii cercetători „Noi substanţe medicamentoase de perspectivă”

2018-2019 – Proiect „Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare” în cadrul Programului de Stat „Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv”

2019 – Proiect independent pentru tinerii cercetători „Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone”